Home Welkom

Mobile App

Claeys & Engels is verheugd u te melden dat de 'Formule Claeys mobile app' vanaf heden beschikbaar is in de AppStore en de Android Market.


De calculator bevat zowel de formules voor de berekening van opzegtermijnen via de Formule Claeys als via de IPA regels (voor werknemers in dienst na 1 januari 2012) en kan gratis geÔnstalleerd worden op zowat elk mobile device.


mobile

PrintPrint

Welkom

Bereken de opzegging voor een bediende


Opgelet! Deze site berekent de formule Claeys 2011 die werd gehanteerd voor ontslagen van bedienden tot en met 31/12/2013. Voor ontslagen vanaf 1/1/2014 geldt de Wet van 26 december 2013. Zie daarvoor www.opzegging.be.


Vanaf 1 januari 2012 bestaan twee ontslagregelingen naast elkaar, afhankelijk van het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen.

> De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen voor 1 januari 2012:

  • het brutojaarloon is < 32.254 EUR (in 2013): de bediende heeft recht op 3 maanden opzeg per begonnen schijf van 5 jaar anciŽnniteit
  • het brutojaaroon is >= 32.254 EUR (in 2013): de opzegging is overeen te komen tussen partijen ten vroegste bij het ontslag, zoniet door de rechter. De formule Claeys is een richtsnoer.

    Bereken de opzegging (formule Claeys)

 

> De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen vanaf 1 januari 2012:

Voor bedienden aangeworven vanaf 1 januari 2012 en ontslagen uiterlijk op 31 december 2013 zal de opzeggingstermijn op basis van de voorheen toepasselijke IPA-Wet steeds 3 maanden bedragen. Omwille van de wijzigingen aangebracht door de Wet van 26 december 2013 is de zogenaamde IPA-wetformule niet langer relevant.