Home De Formule Claeys

PrintPrint

De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen voor 1/1/2012

De Formule Claeys

Indien het brutojaarloon van de bediende minstens 30.535 EUR (in 2011) bedraagt, wordt de opzeggingstermijn overeengekomen tussen de partijen, ten vroegste op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven. Indien de partijen niet tot een overeenkomst komen, moet de rechter zich hierover uitspreken.

De rechter beschikt over een grote beoordelingsmarge bij de begroting van de opzeggingstermijn door het gebrek van een duidelijke berekeningswijze in de wet.

De formule Claeys heeft tot doel de rechtsonzekerheid die daardoor ontstaat in te vullen met een statistische formule gebaseerd op de rechtspraak.

De formule Claeys 2011 is het resultaat van 643 uitspraken van de arbeidsrechtbanken en -hoven van het ganse land, geveld in 2010.


De Formule Claeys 2011

  • De formule Claeys 2011 voor bedienden met een brutojaarloon onder 120.000 EUR
  • Voor bedienden met een brutojaarloon van minder dan 120.000 EUR, luidt de formule Claeys 2011 als volgt:

    (0,87 * Anci